APQP - Advanced Product Quality Planning

APQP, Pokročilé (nebo někdy se říká Moderní) plánování kvality, je odvozeno z americké příručky pro normy řady QS 9000 (automobilový průmysl). Tato procedura představuje asi nejlepší dokument pro praktické využití, a proto již dávno překročila rámec automobilového průmyslu.

Postup APQP zahrnuje kompletní proces při vývoji nového výrobku a procesu, nebo při jejich významnějších změnách. V automobilovém průmyslu (američtí zákazníci) je závazné používat APQP 2.vydání, a to od listopadu 2008. Rovněž v rámci plánování kvality je závazné pro americké zákazníky používat proceduru PPAP 4.vydání (Schvalování dílu k výrobě).

Dodavatelé jiných automobilek nebo výrobci z jiného odvětví, pak budou používat ty prvky APQP nebo PPAP, které po nich požaduje jejich zákazník nebo ty prvky, které uznají za vhodné pro svou podnikovou praxi.

Co je to vlastně plánování kvality?

Plánování kvality = strukturovaný postup, který definuje kroky, jenž jsou nutné k zabezpečení uspokojivé jakosti výrobku pro zákazníka. Smyslem plánování kvality je:

-       efektivní využití zdrojů pro uspokojování zákazníka,

-       podpora včasného zjištění potřebných změn,

-       zmírnění nebo vyhnutí se požadavkům na pozdější změny,

-       umožnit vytvoření jakosti výrobku včas již ve fázi návrhu při nejnižších nákladech.

Kvalita je vytvářena z 80% v předvýrobních etapách. Plánování kvalityakosti je realizováno pomocí meziútvarového týmu (vývoj, konstrukce, kvalita, zásobování, výroba, dodavatel, zákazník atd.).

Chcete vědět více o plánování kvality?   >>> ... více ZDE (PDF soubor)

Další informace také na: http://www.skolenikvalita.cz