E-learning

Rozvoj informačních technologií umožňuje realizaci vzdělávání formou samostudia. Samostudium dává větší časovou flexibilitu a samozřejmě       e-learning šetří také náklady spojené s vycestováním účastníků na kurzy, anebo náklady ve Vaší firmě, kde je vzdělávání realizováno.

Cílem je, aby  vzdělávání a zvyšování kvalifikace mohl realizovat KAŽDÝ, BEZ OHLEDU NA VZDÁLENOST, NEDOSTATEK ČASU A/NEBO PENĚZ. E-learningové kurzy jsou nabízeny ve dvou variantách. První je ve formě klasického videokurzu (film), druhá ve formě interaktivního kurzu na bázi e-learningového software.

 

Videokurzy

Princip videokurzů je jednoduchý. Objednáte si příslušný videokurz a obdržíte příslušné materiály. Základem je samostudium z přiloženého studijní textu na CD, které je doplněno filmem na DVD. Film na DVD simuluje vybrané pasáže z reálného semináře, takže stěžejní prvky každé metody máte vysvětleny přímo lektorem. Videokurz je zakončen jednoduchým projektem. Po ověření správnosti projektu obdrží účastník kurzu osvědčení (certifikát) o absolvování kurzu v příslušném rozsahu.

 

Videokurz QFD (Quality Function Deployment)

Videokurz QFD (Quality Function Deployment) je připraven tak, že studující má k dispozici učební texty pro samostudium na CD (rozsah cca 30 stran, formát PDF)  a film ve formátu DVD, ve kterém se vysvětlují stěžejní části metody QFD. Film je natočen záměrně tak, aby co nejvíce reflektoval reálný seminář, tzn. lektor k Vám hovoří naprosto stejně, jako kdybyste seděli přímo v učebně. Nejsou použity žádné studiové pomůcky typu „čtecí zařízení“ apod., lektor k Vám hovoří přímo, jako by Vás měl před sebou. Na základě objednávky účastník kurzu obdrží DVD s filmem QFD a CD se studijními materiály a osnovou projektu. Projekt slouží jako zpětná vazba pro ověření znalostí lektorem. Projekt je nutno zaslat e-mailem (pqm@pqm.cz) do 6 měsíců od převzetí zásilky. Na základě správně vypracovaného projektu účastník kurzu obdrží certifikát o absolvování kurzu QFD v rozsahu 8 hodin.

         1 licence:   3.000Kč + 21%DPH

         2 licence:   5.500Kč + 21%DPH

        3 licence:    7.500Kč + 21%DPH

        4 licence:    9.000Kč + 21%DPH

 

Videokurz DOE (Design of Experiments)

Videokurz DOE (Design of Experiments, Technika plánovaných experimentů) je připraven tak, že studující má k dispozici učební texty pro samostudium (rozsah cca 30 stran, formát PDF + přílohy)  a film ve formátu DVD, ve kterém se vysvětlují stěžejní části metody DOE. Film je natočen záměrně tak, aby co nejvíce reflektoval reálný seminář, tzn. lektor k Vám hovoří téměř stejně, jako kdybyste seděli přímo v učebně v první (nebo druhé) řadě. Nejsou použity žádné studiové pomůcky typu „čtecí zařízení“ apod., lektor k Vám hovoří přímo, jako by Vás měl před sebou. Na základě objednávky účastník kurzu obdrží DVD s filmem DOE a CD se studijními materiály a osnovou projektu. Projekt slouží jako zpětná vazba pro ověření znalostí lektorem. Projekt je nutno zaslat e-mailem (pqm@pqm.cz) nejpozději do 6 měsíců od převzetí zásilky. Na základě správně vypracovaného projektu účastník kurzu obdrží certifikát o absolvování kurzu DOE v rozsahu 8 hodin.

        1 licence:    4.500Kč + 21%DPH

        2 licence:    8.000Kč + 21%DPH

        3 licence:  10.500Kč + 21%DPH

        4 licence:  12.000Kč + 21%DPH