FMEA - Failure Mode and Effect Analysis

FMEA je analýza možností vzniku vad a jejich příčin a následků. FMEA je povinnou metodou kvality v automobilovém průmyslu, ale velice často je vyžadována i v jiných odvětvích, jako např. ve farmaceutickém průmyslu. Použití FMEA nemá ovšem žádné limity, a proto by tuto metodu měla používat každá firma. Jde o metodu preventivní, která dokáže ušetřit miliónové částky při vývoji výrobku nebo procesu, a následně při výrobě a užívání produktu. Praxe ukazuje, že tomu tak opravdu je, a mnozí dodavatelé s úsměvem počítají ušetřené sedmimístné částky.

 

Co je to vlastně FMEA?

Je to pokročilá technika kvality, která má za úkol nalézt všechna možná potenciální selhání (neshody) produktu a procesu, a poté nalézt všechny možné příčiny těchto selhání. K tomu se doplní bodové hodnocení týkající se důsledků pro zákazníka, bodové hodnocení možného výskytu a bodové hodnocení šance na odhalení stávajícím systémem kontroly. Výsledný vypočtený ukazatel (míra rizika) zaměřuje priority na preventivní nápravná opatření. Tato nápravná opatření jsou zaměřena na eliminaci příčin selhání produktu nebo procesu. Důležitými podmínkami pro aplikaci metody FMEA jsou: týmová práce, znalost jednoduchých metod kvality (brainstorming, diagram příčin a následků, 5 why a paretova analýza) a podpora managementu.

Chcete vědět více o FMEA?   >>> ... více ZDE (PDF soubor)


Další informace také na: http://www.skolenikvalita.cz