Literatura

Naši zákazníci si mohou zakoupit literaturu z oblasti jakosti (elektronická podoba, PDF) nezávisle na poradenských službách nebo na seminářích. I když  základní použití učebních textů je podpora semináře na dané téma, lze texty použít i pro samostudium.

Licence k používání se vztahuje buďto na jednotlivce (další kopírování a rozšiřování není povoleno) anebo na celý podnik (lze kopírovat a rozšiřovat bez omezení, možno libovolně užívat tabulky, grafy a formuláře např. pro zpracování podnikových směrnic anebo pro další účely). Není však povoleno používat texty pro komerční účely (semináře, poradenství apod.).

V současnosti jsou k dispozici následující tituly:

Titul Další informace Cena
APQP + PPAP učební text pro 1 denní kurz, licence pro 1 uživatele 1.500,-Kč
APQP + PPAP učební text pro 1 denní kurz, celopodniková licence 15.000,-Kč
Design of Experiments učební text pro 4 denní kurz, licence pro 1 uživatele 8.000,-Kč
Design of Experiments učební text pro 4 denní kurz, celopodniková licence 70.000,-Kč
MSA učební text pro 2 denní kurz, licence pro 1 uživatele 3.500,-Kč
MSA učební text pro 2 denní kurz, celopodniková licence 35.000,-Kč
Poka-yoke (ZQC) učební text pro 1 denní kurz, licence pro 1 uživatele 2.200,-Kč
Poka-yoke (ZQC) učební text pro 1 denní kurz, celopodniková licence 22.000,-Kč
Six Sigma (GreenBelttraing) učební text pro 3 denní kurz, licence pro 1 uživatele 6.000,-Kč
Six Sigma (GreenBelttraing) učební text pro 3 denní kurz, celopodniková licence 60.000,-Kč
     
Základy metody DOE  (Taguchiho přístup) KNIHA, ISBN 80-7329-106-1, 124 stran (tištěná podoba) 400,-Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH, u knihy je nutno připočítat poštovné a balné v hodnotě 150 Kč.


 
.