MSA - Measurement System Analysis

MSA je závaznou příručkou QS 9000 a povinnou metodou pro všechny dodavatele amerického automobilového průmyslu. Protože příručka MSA, podobně jako většina příruček QS 9000,  je pro praxi velmi užitečná, rozšířilo se použití metody MSA i do dalších oblastí.

Measurement System Analysis znamená analýza systému měření. Čili ověřování toho, zda naše výsledky měření jsou relevantní pro manažerská rozhodování, není omezeno pouze na vlastní měřidlo, jak to často bývá. Měření chápeme jako proces, který je realizován pomocí systému. Systém měření se pak skládá z prvků, kterými jsou kromě měřidla také hodnotitelé, přípravky, pomůcky, metody měření, software atd.

 

Co je to vlastně MSA?

MSA  je analýza toho, zda měření je opakovatelné a reprodukovatelné. Není to totéž, jako nejistota měření, jak se v praxi často tento pojem mylně interpretuje.  Smyslem MSA je zjistit, kolik z celkové variability způsobuje kolísání vlastního procesu a kolik způsobuje proměnlivost výsledků měření. Tento odhad vychází zásadně ze statistických výsledků opakovaných měření. Vypočítává se celá řada ukazatelů vhodnosti systému měření, z nichž nejznámější je tzv. ukazatel R&R. (anglicky repetability and reproducibility, čili opakovatelnost a reprodukovatelnost). Výpočty se doplňují různými typy grafických analýz.

Chcete vědět více o MSA?   >>> ... více ZDE (PDF soubor)

Další informace také na: http://www.skolenikvalita.cz