Poka-yoke (odolnost vůči chybám)

Poka-yoke je prakticky povinnou metodou v automobilovém průmyslu, a víceméně je používána, ať už vědomě a cíleně anebo nevědomě, ve všech odvětvích. Největším aplikátorem poka-yoke je počítačový průmysl. Např. společnost Hewlett Packard uvádí stovky a tisíce poka-yoke aplikací u svých výrobků a procesů.

Již podle názvu je zřejmé, že metoda pochází z Japonska. Autorem je japonský expert Shingo, který je mimochodem i duchovním otcem celého výrobního systému automobilky Toyota.  K velkému rozmachu metody potom dochází v devadesátých létech v USA, a odtud dále do celého světa. Původní koncept poka-yoke byl zaměřen na výrobu a zlepšování výrobních procesů. Dnes je už samozřejmostí, že se principy poka-yoke uplatňují ve fázi návrhu výrobku nebo procesu, a dokonce jsou posunuty ještě dál - až přímo k uživateli.

 

Co je to vlastně poka-yoke?

Poka-yoke (mistake proofing, fail-safing) je technika, která řeší lidské chyby při práci. Idea poka-yoke je založena na respektu k inteligenci pracovníka. Když pracovník nemusí přemýšlet nad opakovanými úkoly a činnostmi, které jsou odvislé od jeho paměti, má více prostoru pro kreativnější aktivity, které přidávají větší hodnotu. Poka-yoke zařízení (systém) – umožňuje detekci a okamžitou  nápravu chyb. Zařízení poka-yoke je součástí kontrolní metody. Může být nainstalováno při následné kontrole, samokontrole nebo kontroly u zdroje.  V posledně jmenovaném případě vytváříme tzv. zero QC system, s výstupem tzv. zero defect (nulový počet neshod).

Účelem poka-yoke je prevence proti chybám nebo jejich okamžitá detekce a náprava.

 

Chcete vědět více o poka-yoke?   >>> ... více ZDE (PDF soubor)

Další informace také na: http://www.skolenikvalita.cz