Systémy managementu kvality

Základní normy pro systémy managementu kvality

ČSN EN ISO 9000, Systém managementu kvality – Základní principy a slovník.

ČSN EN ISO 9001, Systém managementu kvality – Požadavky.

Norma ISO/TS 16949 byla nahrazena v říjnu 2016 novou normou pro QM systémy v automobilovém průmyslu. Novou normu již nevydala organizace ISO, nýbrž organizace IATF. Název je nyní IATF 16949:2016. Podobně jako u ISO 9001 probíhá nyní ještě přechodové období, kdy jsou organizace nuceny postupně přecházet na novou normu. Podrobnosti se můžete dozvědět na aktuálních seminářích o nové normě (semináře pro veřejnost v menu), které PQM pořádá průběžně po celý rok 2018.

Něco o systémech managementu kvality (QMS)

Nové normy ISO 9000:2015 a 9001:2015 jsou od předposledního zářiového týdne 2015 skutečností. Jde o poměrně rozsáhlé a významné změny, nikoliv o kosmetickou úpravu. ISO 9000 zahrnuje úpravu pojmů a definicí dle současných potřeb, nová norma ISO 9001 má 10 článků (oproti  osmi článkům předchozí normy z roku 2008) a struktura normy je tzv. "high level". Tzn. jde o strukturu a text na vyšší úrovni hierarchie, kdy normy pro ostatní systémy managementu (ISO 14001 a další) mají analogickou strukturu . Východiskem pro tvorbu nových  systémových norem je tzv. Annex SL.

Zavedení QMS je z hlediska udržení nebo zlepšení konkurenceschopnosti firmy nezbytností. Toto platí beze zbytku nejen pro velké organizace, ale stále více i pro střední a malé firmy. Pro zavedení systému managementu kvality existuje několik přístupů: ryze vlastní přístup, přístup dle norem a přístup dle TQM.

a. vlastní přístup

I když si v organizaci můžeme vytvořit vlastní systém, který nesleduje zásady norem nebo TQM, nelze toto doporučit pro praxi. Normy i učebnice TQM jsou založeny na dlouholetých zkušenostech předních světových firem a na zkušenostech předních světových odborníků, takže představují osvědčené a vyzkoušené procedury pro zavádění, udržování a zlepšování systémů kvality. Ryze vlastní přístup by pak pouze objevoval "objevené" za cenu vlastních chyb a dodatečných nákladů s tím spojených. Výjimkou jsou samozřejmě velké nadnárodní firmy, kde se systém vytvářel dlouhá desetiletí, a proto vlastní přístup zde má opodstatnění. Nicméně i tak se u nich tento vlastní přístup přizpůsobuje normám nebo prvkům TQM. Čili jde v podstatě spíše o kombinovaný přístup.

b. přístup dle norem

Zavádění QMS dle norem lze doporučit všem organizacím. Firma se nemusí obávat, že norma neodpovídá jejím specifickým potřebám a zvláštnostem. Zvláště nová norma ISO 9001:2015 pro požadavky na QMS je napsána tak, že každá organizace, včetně servisních, může aplikovat QM systém do praxe relativně snadněji než dosud. Firma se navíc může rozhodnout, zda její systém managementu kvality bude nebo nebude ověřen (certifikován) nezávislou třetí stranou.

 

c. přístup dle TQM

Zavádění QMS dle TQM lze na základě praktických zkušeností (zejména v Evropě) doporučit až po realizaci normativního přístupu. Normy představují v podstatě splnění minimálních požadavků na zabezpečování kvality, TQM pak jejich rozšíření, zejména pokud jde o lidský faktor, používání pokročilých technik kvality a některé další aspekty. Systémy kvality dle TQM se necertifikují. Používá se pouze sebehodnocení, popř. špičkové firmy se mohou ucházet o některou z národních cen za kvalitu. Příkladem může být japonská Demingova cena za kvalitu nebo americká cena Malcolma Baldridge (MBNQA).

Další informace také na: http://www.skolenikvalita.cz