Seminář on-site - školení ve vaší firmě

Tato stránka vám přináší informaci o tématech a cenách on-site seminářů a workshopů (tj. akcí realizovaných přímo u vás), ceny jsou uvedeny bez DPH, platné  od 1.5. 2018. Pro větší přehlednost a rychlejší orientaci jsou nabídky rozděleny do tří tabulek.

Tabulka 1 ukazuje klíčová základní témata pro systém managementu kvality a postupy a metody kvality. Neměla by je vynechat žádná firma, která to s kvalitou, ale také se snižováním nákladů, míní opravdu vážně. Protože jde o velmi důležitá témata, jsou jednotlivé kurzy či workshopy popsány v detailech. Stačí kliknout na příslušnou položku a v novém okně se Vám objeví podrobný popis daného tématu.

Tabulka 2 pak ukazuje další rozšíření témat možných vzdělávacích akcí ve vaší firmě.

Tabulka 3 zahrnuje témata, která jsou určena hlavně pro softwarové firmy, resp. pro podnikové útvary, které mají co do činění s prací se software, informačními systémy apod.

Tabulka 1:  Základní nabídka

Název semináře/workshopu rozsah (hod)  cena 1 den bez DPH 21% *
APQP 2. vydání r. 2008, (vč.PPAP 4.vydání) 8 16.000,-Kč
Metody kvality IATF 16949/CORE TOOLS 8 17.000,-Kč
DOE (Design of Experiments)/Taguchi 24 19.000,-Kč
DOE (Design of Experiments)/Taguchi - pracovní workshop 8 20.000,-Kč
CONTROL PLAN (v souladu s IATF 16949) 8 17.000,-Kč
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 8 15.000,-Kč
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - pracovní workshop 8 16.000,-Kč
FMEA - moderování 8 17.000,-Kč
Global 8D se zaměřením na metodiku 5 WHY 8-16 15.000,-Kč
ISO 9001:2015 Požadavky na systém managementu kvality 8 15.000,-Kč
Nová norma IATF 16949:2016 8 17.000,-Kč
MSA (Measurement System Analysis) 8-16 18.000,-Kč
Plánování a řízení výroby 8-16 16.000,-Kč
POKA-YOKE - Zero Quality Control 8 18.000,-Kč
Projektování a realizace systémů štíhlé výroby 8-16 16.000,-Kč
QFD (Quality Function Deployment) - pracovní workshop 8 16.000,-Kč
Řízení zásob 8 16.000,-Kč
Six Sigma (Green Belt) 24  23.000,-Kč
Six Sigma (s personální certifikací Green Belt) 80 19.000,-Kč
Six Sigma (Yellow Belt) 16 21.000,-Kč
SPC – Statistická regulace procesů 8 15.000,-Kč
VDA 6.3 Audit procesu 8 15.000,-Kč
VDA 6.5 Audit výrobku 8 15.000,-Kč
Výcvik interních auditorů kvality 16-24 15.000,-Kč
Výcvik interních auditorů EMS 16-24 15.000,-Kč
Výcvik interních auditorů kvality dle IATF 16949:2016 16 16.000,-Kč
Udržování způsobilosti interních auditorů kvality   8-16 15.000,-Kč
* Ceny jsou platné pro skupinu účastníků max. 18 lidí. Za každého dalšího účastníka nad tento počet se připočítává 1.500Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH (21%) a cestovních nákladů lektora.

Kurzy je možno realizovat i v rámci dotačních programů na vzdělávání. P.Q.M. se Vám dokáže přizpůsobit tak, aby byly naplněny podmínky pro dotační program.

Tabulka 2:  Rozšiřující nabídka

Název semináře rozsah (hod)  cena 1 den bez DPH 21%*
Dokumentace jako nástroj v integrovaném systému managementu 16 14.000,-Kč
DFMA (Design for Manufacture and Assembly) 6 25.000,-Kč
Global 8D 16 16.000,-Kč
Metoda 5S 8 15.000,-Kč
Neustálé zlepšování - jednoduché nástroje kvality (brainstorming, Ishikawa diagram....atd.) 8 15.000,-Kč
Projektové řízení 8-16 15.000,-Kč
Příprava k auditu systému managementu kvality (pro auditované) 4 7.000,-Kč
Ručení za výrobek 8 14.000,-Kč
Řízení rizik v projektech 16 39.000,-Kč
Simulační trénink k implementaci modelu excelence EFQM nebo Modelu CAF 20 15.000,-Kč
Six Sigma (Champions) 8 33.000,-Kč
Six Sigma ( White Belt) 4 9.000,-Kč
TQM (Total Quality Management) 8-24 14.000,-Kč
Výcvik interních auditorů kvality a EMS 16-24 15.000,-Kč
Zavádění standardů kvality sociálních služeb (SQSS) 8-16 15.000,-Kč
* Ceny jsou platné pro skupinu účastníků max. 18 lidí. Za každého dalšího účastníka nad tento počet se připočítává 1.500Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH (21%) a cestovních nákladů lektora.

 

Tabulka 3: Nabídka pro softwarové firmy a pracovníky, kteří ve firmách pracují s informačními systémy, softwarem apod.

Název semináře rozsah (hod)  cena 1 den bez DPH 21%*
Dokumentace a její přezkoumání v projektech s vývojem softwaru 16-24 39.000,-Kč
Kvalita SW a agilita jeho vývoje-extrémní programování v praxi 16 39.000,-Kč
Projektové řízení (pouze SW firmy) 16-24 39.000,-Kč
Management projektů s vývojem softwaru   16-24 39.000,-Kč
Systematické testování softwaru   16 39.000,-Kč
Zabezpečování kvality při nákupu softwaru   16 39.000,-Kč
Zabezpečování kvality při vývoji softwaru   16-24 39.000,-Kč
Zkoušení software 16 39.000,-Kč
* Ceny jsou platné pro skupinu účastníků max. 18 lidí. Za každého dalšího účastníka nad tento počet se připočítává 1.500Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH (21%) a cestovních nákladů lektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Hit Counter