Six Sigma

Co je to Six Sigma

Six Sigma z pohledu manažerského

    efektivní projektový management, který využívá statistické metody a další QM nástroje a metody

    systematická metodika (model DMAIC, procesní management)

 

Six Sigma z pohledu měření

-      statistický koncept měření

-      výkonnost procesu 3,4 DPMO

 

Nebo souhrnná jednoduchá definice:

„Six Sigma je úplný a flexibilní systém dosahování, udržování a maximalizace obchodního úspěchu.“

 

Historie

Six Sigma je historicky spjata s firmou Motorola. V roce 1987 úsek vnitřní komunikace (Georgie Fischer) navrhnul nový přístup, který byl později nazván Six Sigma. Původní název byl „opatření sigma“ s cílem dosáhnout dokonalé kvality (cíl jakosti: Six Sigma).

Výsledky byly tak ohromující, že již za 2 roky po zavedení Six Sigmy získala Motorola americkou cenu za kvalitu (Malcolm Baldridge). Kumulativní úspory nákladů v rámci Six Sigma dosáhly 14 miliard dolarů (cca rok 1998).

 

Očekávané přínosy Six Sigma

a) trvalý úspěch (spokojený zákazník, obrovské úspory nákladů),

b) výkonnostní cíl (dokonalá kvalita, dokonalé procesy),

c) zvyšuje význam zákazníka,

d) zrychluje zlepšování,

e) propaguje vzdělávání (zvyšuje se kvalifikace lidí),

f) pomáhá uskutečňovat strategické změny.

 

Kvalifikace pro Six Sigma

Základem implementace Six Sigma je kvalifikace lidí. Proto se snažíme o co největší záběr školení, co se týče počtu zaměstnanců. Kvalifikace se rozlišuje co do obsahu i co do doby trvání. Nejznámější a nejpoužívanější úrovně kvalifikace jsou:

Master Black Belt, Black Belt – nejvyšší úroveň znalostí - rozsah tréninku je zpravidla 20 dní. Klíčová role v Six Sigma projektech náleží Black Beltům. Úspěšné zavedení 6 sigma předpokládá, že nejméně 1% zaměstnanců tvoří aktivní Black Belti, resp. MBB.

Green Belt – jsou to pracovníci, kteří mají zhruba poloviční trénink v porovnání s BB. Jedná se o kvalifikaci s druhou nejvyšší úrovní znalostí. Jde o vedoucí pracovníky nebo zaměstnance, pracují na projektech cca na 50% úvazek. Jsou to ti lidé, kteří fyzicky dělají projekty.

Yellow Belt (YB) - zaměstnanci se základní znalostí práce na projektech Six Sigma. Jsou to odborníci, kteří vypomáhají v týmech Six Sigma se speciálními úlohami. Doporučuje se, aby prakticky všichni zaměstnanci ve firmě byli vyškoleni na úrovni Yellow Belt (2 dny), případně White Belt (3-4 hodiny).


  • Nevíte vůbec, co je Six Sigma?

  • Nejste si jisti, zda zavádět Six Sigma ve Vaší organizaci?

  • Nebo již u vás Six Sigma "jaksi" funguje, ale dosud jste nebyli na žádném školení?

  • Nebo potřebujete v rámci Six Sigma proškolit ze základů metody většinu zaměstnanců?

Pro všechny výše uvedené situace tady máme řešení - PQM Vám nabízí jednoduchý rychlý seznamovací vstup o délce 3-4 hodiny:

>>SIX SIGMA - WHITE BELT <<

Kurz může proběhnout onsite, tj. přímo ve Vaší firmě. Akční cena za kurz, platná do 30/6 2016 2016, je pouze 7.000,- Kč (!), (namísto standardních 10.000,- Kč).

Navíc, v tomto kurzu platí výjimka o počtu účastníků, kdy pro všechny ostatní kurzy je maximum 18 lidí. Zde je možný počet až 25 účastníků v jednom běhu.

Pokud potřebujete další informace, pište na: pqm@pqm.cz

 

Další informace také na: http://www.skolenikvalita.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter