SPC - Statistical process Control

Statistika a počet pravděpodobnosti - umožňují na základě relativně malého souboru dat posouzení kvality celého souboru.

Každý proces vykazuje určitou proměnlivost. Tato proměnlivost (kolísání, variabilita) je způsobena různými příčinami. Tyto příčiny lze rozdělit do 2 skupin:

Náhodné - např. teplota prostředí, vlhkost prostředí, fyzický stav operátora a další příčiny, které nejsme schopni v aktuálním procesu ovlivnit. Jde o velké množství drobných příčin působících stále a jsou relativně předvídatelné.

Speciální (vymezitelné, zvláštní) - jde o malý počet velkých příčin, jsou nepravidelné a nepředvídatelné. Opakují se, pokud nejsou učiněna trvalá nápravná opatření.

 

Základním cílem statistické regulace (SPC) je:

  • Zlepšování kvality (předcházení výrobě neshodných výrobků)

  • Uvedení procesu do stabilního stavu a jeho udržování v tomto stavu.

Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je mimo jiné rozlišení/identifikace příčin variability. Jako grafický nástroj pro SPC se využívá tzv. regulační diagram (regulační karta).

 

Chcete vědět více o SPC?   >>> ... více ZDE (PDF soubor)